ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, εκδίδεται απο Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και το κατατάσει στη αντίστοιχη ενεργειακή τάξη, ενώ καταγράφονται και συστάσεις βελτίωσεις και αναβάθμισεις της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου οι οποίες με την σειρά τους , αν υλοποιηθούν, οδηγούν σε δραστική μείωση των καταναλώσεων σε ρεύμα και πετρέλαιο δηλαδή μείωση των πάγιων εξόδων μιας κατοικίας. Το (Π.Ε.Α.) ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός της περίπτωσης ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου όπου απαιτείται η έκδοση νέου με το πέρας των εργασιών.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται για όλα τα ενιαία κτίρια ή τμήματα κτιρίων των βασικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. , σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
2. Για κάθε αγοποπωλησία τμήματος ή ενιαίου κτιρίου.
3. Για κάθε κάθε ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου για κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
4. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε σωστά και άμεσα, θα πρέπει να μας χορηγηθούν τα ακόλουθα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το Π.Ε.Α.:
1. Στοιχεία ακινήτου – ιδιοκτήτη.
2. Απόσπασμα Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
3. Κάτοψη, Τοπογραφικό διάγραμμα, στέλεχος οικοδομικής άδειας.
4. Μελέτη Θερμομόνωσης έαν υπάρχει.
5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα.
6. Συμβόλαιο ή σύσταση που αφορά το χώρο.

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος ενός πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) καθορίζεται βάσει του προεδρικού διατάγματος 100/2010 και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του ακινήτου, και κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

α. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 €/τμ (ελάχιστο κόστος 200 €)
Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 €/τμ (ελάχιστο κόστος 150 €)
Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 €/τμ (ελάχιστο κόστος 200 €)
β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
έως 1000 τμ: 2,5 €/τμ (ελάχιστο κόστος 300 €)
πάνω από 1000τμ : 2,5 €/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 €/τμ για τα υπόλοιπα τμ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 0,50 €/τμ (ελάχιστο κόστος 100 €)
Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 1,0 €/τμ (ελάχιστο κόστος 100 €)
Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 0,75 €/τμ (ελάχιστο κόστος 100 €)
β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
έως 1000 τμ: 1,25 €/τμ (ελάχιστο κόστος 150 €)
πάνω από 1000τμ : 1,25 €/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 0,75 €/τμ για τα υπόλοιπα τμ