ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υπηρεσίες

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΓΣΑ 87)
 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ
 - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
 - ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
 - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ - ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

3. ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
 - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
 - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (N.4014/11)
 - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
 - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
 - ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

4. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΓΕΦΥΡΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 - ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
 - ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
 - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 - ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
 - ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
 - ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 - ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

6. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ
 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
 - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

7. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
 - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
 - ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

8. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 - ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 - ΕΠΙΒΛΕΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

10. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
 - ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ