ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πολεοδομικές Μελέτες

1. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών πινάκων για την εκπόνηση μελετών τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα. (ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ)
2. Τοπογραφική αποτύπωση και εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Λεπαδίου Δ.Δ. Αχλαδέας. (ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)